SMP2 – Perfekt måleinstrument for å måle og dokumentere elektromagnetisk stråling

Over ser du hele Wavecontrol sin produktportefølje.

SMP2 Elektromagnetisk måleinstrument som er perfekt til måling og dokumentasjon av elektromagnetisk stråling. Måler «alt» fra DC til 60GHz. Flere typer prober for forskjellige frekvenser samt ente elektrisk felt, magnetisk felt eller begge.

Passer for:
– Industri:
– Produksjon
– Sveising
– Smelteovner
– Annen tungindustri
– Elektrisk drevne fremkomstmidler:
– Biler, vogntog, busser og båter/skip
– Strømleverandører:
– 400Hz/50Hz
– Montører i master
– Teleoperatører:
– 2G/4G/5G og annet opp til 60GHz
– Montører i master

Back