Sikre deres montører mot ståling under utbyggingen av 5G-nettet

Sikre EL-montører fra stråling fra 3G-, 4G- og 5G-antenner under montasjearbeide. Videoer fra Energex, som har testet flere typer EMF-metere viser at WaveMon er klart det beste, helt uten falske alarmer.

Back