Human Presence and Intrusion Detection

TINEX leverer MicroSearch hart beat detection system fra ENSCO. Systemet er enkelt å sette opp og detekterer menneskelig tilstedeværelse i f.eks. kjøretøy og kontainere. Det finnes også i en mobil løsning pakket i en pelicase. Et ideelt verktøy for politi og tollvesen.

Se gjerne på videoen i linken under.

 MicroSearch® — Human Presence & Intrusion Detection

MicroSearch® is a-one-of-a-kind security inspection system that detects human beings by sensing the vibrations caused by the human heartbeat hiding in vehicles or containers that are loaded on vehicles.

https://www.ensco.com/national-security/microsearch

Back