TINEX AS er tildelt rammekontrakt for levering av lysforsterkningsutstyr til Politiets fellestjenester (PFT)

TINEX AS er tildelt rammekontrakt for levering av lysforsterkningsutstyr til Politiets Fellestjenester (PFT).

TINEX vil levere lysforsterkningsutstyret NSV 1000 produsert av AIRBUS DS OPTRONICS GmbH.

TINEX har dermed befestet sin posisjon som en stor leverandør til Politiet i Norge.

For ytterligere informasjon om leveransen kan Christian Fuchs hos TINEX kontaktes.

For informasjon om NSV 1000 trykk på denne linken: NSV 1000

 

 

 

Back