Schomandl Omnidirectional Antennas 25 – 87.5 MHz

Omnidirectional Antennas

25 – 87.5 MHz

For more information contact TINEX on +47 481 96 666 or sales@tinex.no

mathes kathrein K512472 V pol Groundplane
27 – 61 MHz
K 51 24 72Download datasheet
matches kathrein 5126421 V pol Groundplane

68 – 80 MHz
K 51 26 411

74 – 87.5 MHz
K 51 26 421

Download datasheet

matches kathrein 552841 V pol Dipole

68 – 87.5 MHz
K 55 28 41

Download datasheet

matches kathrein 5125421 V pol Dual Band Groundplane
74 – 87.5 MHz
K 51 25 421Download datasheet
matches Kathrein 717758 V pol Groundplane

25 – 61 MHz
717 758

Download datasheet

matches Kathrein K552141 V pol Omni Sleeve Dipole

68 – 87.5 MHz
K 55 21 41

Download datasheet

Back